Selecteer een pagina

Anbi

Stichting Economische Ontwikkeling Ricanau-Ricanaomofo

RSIN 8613.54.023

www.steorr.com

info@steorr.com

Tel: 0624209467  /  0629217790

 

 1. Doelstellingen.

De doelstellingen van Stichting STEORR zijn:

 • Het stimuleren van duurzame economische ontwikkeling van Marowijne
  Ontwikkeling op het gebied van de agrarische sector en het onderwijs.
 • Het behoud van het traditioneel bestuur in dat gebied om de regionale en economische ontwikkeling van de grond te krijgen.
 • Het faciliteren van bedrijven in de omgeving
 • Het verrichten van alle verdere handelingen die het ontwikkelen van dit gebied in de ruimste zin verband houden en daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

 

 1. missie

Een groeiende economie neerzetten in het areaal RRM. Daarnaast is de Stichting Economische Ontwikkeling Ricanau-Ricanaumofo (STEORR) om de lokale boeren en  haar kinderen te ondersteunen. De kinderen verkeren vaak in moeilijkere leersituaties en hebben ook niet de mogelijkheden om kennis en ervaringen te beleven met de hedendaagse moderne ict ontwikkelingen in de wereld. Daarom is bij- en omscholing is cruciaal.

 

 1. Projecten:

Op korte termijn 1-2 jaar:

Project 1. Demonstratiekas

Project 2. Ontwikkelingsplan

Op lange termijn 3-5 jaar:

Project 3. Coöp Ricanau Ricanau Mofo (RRM)

Project 4. Business Center

Project 5. Greenport RRM (Ricanau Ricanau Mofo)

Project 6. School voor Technology Entrepreneurship en Management

 

 1. Wijze van werving van gelden

Stichting STEORR probeert haar inkomsten door middel van donaties, kredieten en inkomsten creëren van omzet van landbouwproducten. Deze mogelijke donatie en kredieten zullen hoofdzakelijk door particulieren en bedrijven worden verstrekt.

 

KOSTENSTRUCTUUR

Investeringsbehoefte (excl. BTW) Jaar 1 Jaar 2
Investeringsbehoefte  projecten Demokassen en Ontwikkelingsplan 
Beheerpersoneel /onderhoud €   5.000 € 6.000
Modellen kassenbouw incl. teelbakken, Hydro pomp, water reservoir € 12.000 € 15.000
Ruimte + Trainingskosten €   6.000 € 6.000
Advieskosten   €    3.000 € 3.000
Leds-verlichting €       500 € 1.000
Onvoorziene kosten €    1.500 € 1.000
Vervoersmiddel €  12.000 0
Oprichtingskosten STEORR €        500 0
Promotiekosten €     1.000 € 1.000
Bouwrijp maken grond €     5.000 € 5.000
Aanloopkosten (huisstijl/ website, marketing €     5.000 € 2.000
Rentelasten (geschat) €     4.000 €  3.000
Totale investeringskosten €  60.500 €49.000

 

 1. Beheer van het vermogen

Bestuur

Stichting STEORR heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het   bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een penningmeester.

–     Voorzitter is de heer Bane DAA, woonachtig aan de Habib Bourguistraat 101, 3573 PL Utrecht

–     Secretaris is mevrouw Apinsa MC woonachtig aan de Meermanstraat 2, B007, 2300 Turnhout Belgie

–     Penningmeester is de mevrouw Saleng D, woonachtig aan de Malachitgroen 21, 2718 HB Zoetermeer

 1. Activiteiten bestuur

Vergaderen

Het bestuur  komt  minimaal  twee  maal  per  kwartaal  samen  voor  een  bestuursvergadering.  Hiervan worden notulen opgemaakt.

Activiteiten

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

 1. Het opzetten en begeleiden van projecten;
 2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.
 3. evaluaties van voornemens
 1. Financiën

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

 1. Jaarlijks een begroting opstellen;
 2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
 3. Beheren van de gelden;
 4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.
 1. Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

 1. Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting STEORR
De inkomsten  van  de  stichting  worden  in  de  eerste  plaats  gebruikt  om  de  uitgaven  te compenseren.

De inkomsten van de stichting kunnen  in de tweede plaats  worden  aangewend  om andere stichtingen of initiatieven te steunen  die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting.

 1. De stichting heeft niet de doelstelling  om  winst  te  maken.  Wel wil  zij  een  gezonde  buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen.  Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.