ANBI

Stichting Economische Ontwikkeling Ricanau-Ricanaumofo
Vestigingsplaats: Utrecht
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

KvK

Stichting Economische Ontwikkeling Ricanau-Ricanaumofo
KvK 78337100 RSIN 8613.54.023
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=78337100 

Doelstellingen

– Het stimuleren van duurzame economische ontwikkeling van Marowijne
– Ontwikkeling op het gebied van de agrarische sector en het onderwijs.
– Het behoud van het traditioneel bestuur in dat gebied om de regionale en economische ontwikkeling van de grond te krijgen.
– Het faciliteren van bedrijven in de omgeving
– Het verrichten van alle verdere handelingen die het ontwikkelen van dit gebied in de ruimste zin verband houden en daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

Missie

Een groeiende economie neerzetten in het areaal RRM. Daarnaast is de Stichting Economische Ontwikkeling Ricanau-Ricanaumofo (STEORR) om de lokale boeren en  haar kinderen te ondersteunen. De kinderen verkeren vaak in moeilijkere leersituaties en hebben ook niet de mogelijkheden om kennis en ervaringen te beleven met de hedendaagse moderne ict ontwikkelingen in de wereld. Daarom is bij- en omscholing is cruciaal.

Projecten

Op korte termijn 1-2 jaar:
Project 1. Demonstratiekas
Project 2. Ontwikkelingsplan

Op lange termijn 3-5 jaar:
Project 3. Coöp Ricanau Ricanau Mofo (RRM)
Project 4. Business Center
Project 5. Greenport RRM
(Ricanau Ricanau Mofo)
Project 6. School voor Technology Entrepreneurship en Management

Wijze van werving van gelden

Stichting STEORR probeert haar inkomsten door middel van donaties, kredieten en inkomsten creëren van omzet van landbouwproducten. Deze mogelijke donatie en kredieten zullen hoofdzakelijk door particulieren en bedrijven worden verstrekt.

Kostenstructuur

Investeringsbehoefte (excl. BTW)Jaar 1Jaar 2
Investeringsbehoefte  projecten Demokassen en Ontwikkelingsplan 
Beheerpersoneel /onderhoud€   5.000€ 6.000
Modellen kassenbouw incl. teelbakken, Hydro pomp, water reservoir€ 12.000€ 15.000
Ruimte + Trainingskosten€   6.000€ 6.000
Advieskosten  €    3.000€ 3.000
Leds-verlichting€       500€ 1.000
Onvoorziene kosten€    1.500€ 1.000
Vervoersmiddel€  12.0000
Oprichtingskosten STEORR€        5000
Promotiekosten€     1.000€ 1.000
Bouwrijp maken grond€     5.000€ 5.000
Aanloopkosten (huisstijl/ website, marketing€     5.000€ 2.000
Rentelasten (geschat)€     4.000€  3.000
Totale investeringskosten€  60.500€ 49.000

Beheer van het vermogen

Stichting STEORR heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een penningmeester.

– Voorzitter dhr. Bane DAA, Habib Bourguistraat 101, 3573 PL Utrecht
– Secretaris mvr. Apinsa MC Meermanstraat 2, B007, 2300 Turnhout België
– Penningmeester mvr. Shirley N Dap

Activiteiten bestuur

Het bestuur komt minimaal twee maal per kwartaal samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

  1. Het opzetten en begeleiden van projecten;
  2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.
  3. Evaluaties van voornemens

Financiën

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

  1. Jaarlijks een begroting opstellen;
  2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
  3. Beheren van de gelden;
  4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

Vergoeding bestuursleden

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting STEORR

De inkomsten  van  de  stichting  worden  in  de  eerste  plaats  gebruikt  om  de  uitgaven  te compenseren.

De inkomsten van de stichting kunnen  in de tweede plaats  worden  aangewend  om andere stichtingen of initiatieven te steunen  die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting.

De stichting heeft niet de doelstelling  om  winst  te  maken.  Wel wil  zij  een  gezonde  buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen.  Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.

Jaarverslag-STEORR-2021- Jaarverslag-STEORR-2022

Jaarverslag 2021 https://steorr.com/wp-content/uploads/2024/04/Jaarverslag-STEORR-2021-.pdf

Jaarverslag 2022 https://steorr.com/wp-content/uploads/2024/04/Jaarverslag-STEORR-2022.pdf