Onze strategie luidt ‘Let’s do it’

Missie

De Stichting Economische Ontwikkeling Ricanau-Ricanaumofo (STEORR) wil de duurzame economische ontwikkeling in het gebied van Ricanau Ricanau Mofo en Moengo tot stand brengen door de lokale bevolking te stimuleren zelf bedrijven op te zetten en vooral in de agrarische sector.

Visie

De visie is om een Greenport te ontwikkelen waar veel verschillende bedrijven gevestigd zijn die samenwerken aan de economische ontwikkeling van Ricanau Ricanau Mofo en omgeving die aan de jeugd kansen bieden om zich te ontwikkelen. Op het gebied van agrarische sector moet het modernste onderwijs in het gebied staan met onderzoeksinstituten en laboratoria waardoor Greenport RRM een kenniscentrum wordt, dat zich met alle andere agrarische kenniscentra in de wereld kan meten. Persoonlijke capaciteitsopbouw van jongs af en altijd leren vormen de basis van duurzame ontwikkeling en persoonlijke zelfrealisatie.

Doelstellingen

• Ontwikkeling op het gebied van de agrarische sector en het onderwijs.
• Het behoud van het traditioneel bestuur in dat gebied om de regionale en economische ontwikkeling van de grond te krijgen.
• Het faciliteren van bedrijven in de omgeving
• Het verrichten van alle verdere handelingen die het ontwikkelen van dit gebied in de ruimste zin verband houden en daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

Resultaten

STEORR streeft ernaar de komende 5 jaar 100 bedrijven te laten vestigen in het gebied van Ricanau Ricanau Mofo die de lokale economie moeten voortstuwen. In het jaar 2050 moeten er 1.000 midden- en kleinbedrijven (MKB) staan en Greenport Ricanau Ricanau Mofo moet dan gedeeltelijk gerealiseerd worden als motor voor de regionale economie.