Ontwikkeling duurzame economie

Het stimuleren van duurzame economie ontwikkelen van Ricanau-RicanauMofo en een voorbeeld stellen voor de rest van Marowijne en Suriname

Het stimuleren van ontwikkeling op het gebied van de agrarische sector en het onderwijs daarin alsook in technologie, ondernemerschap en management

Stages en sabbaticals

We werken met kennisinstituten zoals scholen en universiteiten om stagiairs in te zetten. Jonge mensen die met creatieve ideeën en inzet projecten helpen uitvoeren en het gebied helpen ontwikkeling. We bieden ook ervaren mensen die tijdelijk verfrissing zoeken en willen werken aan nieuwe ideeën de kans om dat in Ricanau Mofo te doen.

Werven van Bedrijven

Het werven van bedrijven om in de omgeving Ricanau Ricanau Mofo te investeren

Duurzame gebiedsontwikkeling

Ricanau Mofo zit midden in het tropische oerwoud, dat belangrijk is voor onze planeet. Dit tropische oerwoud willen we behouden en bij de ontwikkeling van het gebied zullen we hiermee rekening houden. Dorpsontwikkeling moet aan de eisen van duurzaamheid voldoen.